به فروشگاه آنلاین انتشارات اندیشه فاضل خوش آمدید
درخواست تلفنی کتاب : ۰۲۱۶۶۹۵۴۰۱۸

مرجع کامل کاربردی MATLAB 7 جان وایلی
۸۸۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰
مترجم: مرتضی نوریان